TR
EN

Değerlerimiz

Vizyon

Dünyadaki son teknolojiyi kullanarak, müşterilerinin kullanım amaçlarına,kültürel taleplerine ve inşaat mahallindeki arazi ve doğa koşullarına uygunyaşam alanları sunmaktadır.Misyon

Dünyada gelişen son teknolojiyi kullanarak, müşterilerine, kaliteli ve ekonomikürünleri en hızlı şekilde sunmak, geliştirdiği ürün ve teknolojilerle, müşterimemnuniyetini önceleyen kalite anlayışıyla faaliyet gösterdiği sektördeki liderkonumunu sürdürmek ve her geçen gün artan ihracat potansiyeliyle bu konumunuülke sınırlarının dışına taşıyarak, ülkesinin gelişimine katkı sağlamaktır.


ÇEVRE POLİTİKASI

·     Ülkemizdekiçevre mevzuatına uymak ve güncelliğini sağlamak,

·     Çevreile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak,

·     Çevreselboyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek,

·     Kirliliğive atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en azaindirgenmiş olarak bertarafını sağlamak,

·     Çalışanlarve taşeronlara sürekli eğitim vermeyi ve bu ilkeleri uygulamaları için teşviketmeyi,

·     Budoğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleriaçıklamak,

·     Builkeler ışığında çevre yönetim sistemimizi sürekli geliştirmektir.


        Bu ilkelerimiz iletişim olanakları kullanılarakkamuoyuna duyurulacak ve kamuoyu görüşüne açık olacaktır. 

    Yönetim, taahhütte bulunduğu çevrepolitika ve hedeflerinin uygulanmasının sürekli takipçisi olacaktır.


KALİTE POLİTİKASI

Sdc Mühendislik, çelik konstrüksiyonimalat ve montaj projelerinde ileri teknolojiyi ve modern mühendislik çözümlerinikullanarak, konusunda uzman yönetici kadrosu ve personeli ile müşterilerinegüvenilir, sorunsuz hizmet sunmayı ilke olarak benimsemiştir.

        Takımruhunu benimsemiş, özveriyle çalışan çalışanlarımız, kalitemizin temelidir.Kalitemizin sürekliliğinin teminatı titiz çalışmalarımız ve sunduğumuzhizmettir.

        Tüm birimlerde, sürekli gelişme ve iyileştirmeyi uygulayarak, müşteri memnuniyetiniilk hedef kabul etmek, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Standart’ının gereklerini yerine getirmek ve etkinliğinisürekli iyileştirmek “Kalite Politikamız”dır.